Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Potrzebne dokumenty:

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej dziecka z poza obwodu szkoły:

indeks

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej:

indeks

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola:

indeks

Oświadczenie o wielodzietności:

indeks

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka:

indeks

Oświadczenie o objęciu dziecka pieczą zastępczą:

indeks

Oświadczenie o rodzeństwie w oddziale przedszkolnym:

indeks

Oświdczenie o objęciu rodziny pieczą kuratora:

indeks

Oświadczenie o rodzeństwie w szkole:

indeks

Kontynuacja nauki:

indeks

Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego:

indeks

Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do szkoły:

indeks

Oświadczenie o dochodach:

indeks

Oświadczenie o dochodach (2):

indeks

Obowiązek informacyjny:

indeks

Treść ogłoszenia:

indeks

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Potrzebne dokumenty:

Karta zgłoszenia do klasy pierwszej:

indeks

Karta zgłoszenia do oddziału przedszkolnego:

indeks

Oświadczenie o wielodzietności:

indeks

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka:

indeks

Oświadczenie o objęciu pieczą zastępczą:

indeks

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do oddziału przedszkolnego:

indeks

Oświadczenie o objęciu opieką kuratora:

indeks

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły podstawowej:

indeks

Oświadczenie o kontynuacji nauki przez kandydata:

indeks

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego:

indeks

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej:

indeks

Zasady rekrutacji:

indeks

 

Szanowni Rodzice,

w związku z zakończoną rekrutacją dzieci do oddziału przedszkolnego i klasy I na rok 2021/2022 Komisja Rekrutacyjna po rozpatrzeniu kart zgłoszeń, które wpłynęły w okresie 08.03.2021r. do 26.03.2021r., zakwalifikowała do:

oddziału przedszkolnego: rocznik 2017 – 2 dzieci, rocznik 2016 – 10 dzieci, rocznik 2015 – 13 dzieci. Łącznie 25 dzieci.

klasy pierwszej: rocznik 2014 – 10 dzieci.

Do oddziału przedszkolnego nie zakwalifikowano: rocznik 2018 – 2 dzieci, rocznik 2017- 1 dziecko.

 

Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego i przyjętych do klasy pierwszej zostały wywieszone na drzwiach szkoły.

 

Proszę o potwierdzenie woli przyjęcia kandydata w postaci pisemnego oświadczenia w terminie od 15 kwietnia 2021r. do 22 kwietnia 2021r. Oświadczenie można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej na e-mail szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Przewodnicząca komisji: Anna Sobolewska

 

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego

 pdf

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej

 pdf

Podpowiedzi dla Rodziców:

 

Podpowiedzi dla rodzicw

REKRUTACJA 2021/2022

 

UWAGA RODZICE!

 

Nabór dzieci do oddziału przedszkolnego i klasy I
na rok szkolny 2021/2022
trwa od 08.03 do 26.03. 2021 r
.

 

Druki wniosków, zgłoszenia, deklaracji i oświadczeń można pobierać w szkole,

w godz. 7.30 – 13.00 (w oddziale przedszkolnym) lub ze strony internetowej szkoły www.spbrzostowka w zakładce dla Rodziców. Dodatkowe informacje pod numerem

tel. 81- 85 10 634

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022 przyjmowane są wnioski złożone w terminie do 26 marca 2021

 

KLASA I

Do klasy I w roku szkolnym 2021/2022 przyjmowani są:

  • Kandydaci zamieszkali w obwodzie naszej szkoły, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia przez rodziców.
  • dzieci sześcioletnie - na wniosek rodziców złożony do 23 marca 2021 r.

- po odbyciu rocznego przygotowania przedszkolnego

- lub po uzyskaniu pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej

  • w postępowaniu rekrutacyjnym mogą wziąć udział chętni kandydaci zamieszkali poza obwodem naszej szkoły.


UWAGA!

Przy zapisie niezbędny jest dowód osobisty rodziców, skrócony akt urodzenia dziecka w celu potwierdzenia imion i nazwiska dziecka oraz adresu zameldowania/zamieszkania.

Po podaniu do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, rodzice/prawni opiekunowie dzieci kandydatów zakwalifikowanych zobowiązani są do dostarczenia w dn. 15-22 kwietnia 2021 r. potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego w postaci pisemnego oświadczenia( załącznik nr. 5).

 

Małgorzata Krzewska- Dyrektor Szkoły

 

Załączniki do rekrutacji:

- karta zgłoszenia do Klasy I

 pdf

- wniosek Oddział Przedszkolny

 pdf

- zasady rekrutacji

 pdf

 

 

Załączniki do wniosku:

1. Oświadczenie o wielodzietności

 pdf

2.Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

 pdf

3. Objęcie pieczą zastępczą

 pdf

4. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do OP

 pdf

5. Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka OP

 pdf

6. Oświadczenie o objęciu opieką kuratora

 pdf

7. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do SP

 pdf

8. Kontynuacja nauki

 pdf

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brzostówce

Brzostówka 88
lubelskie
21-107 Serniki

Email: brzostowka.szkola(at)wp.pl
Telefon: 81 851 06 34

http://www.spbrzostowka.pl